Mặt bằng căn hộ tòa A chung cư Sun Square Lê Đức Thọ

Tòa A chung cư Sun Square: có 224 căn hộ, gồm 08 loại căn hộ:

  • A1 87m2(78.5m2)
Căn A1 87m2 2PN chung cư Sun Square

Căn A1 87m2 2PN chung cư Sun Square

  • A2 117.8m2(109,5m2)
Căn A2 117,8m2  3PN- chung cư Sun Square

Căn A2 117,8m2 3PN- chung cư Sun Square

  • A3 121.0m2(111.8m2)
Chung cư Sun Square - Căn A3 121,0m2 3PN

Chung cư Sun Square – Căn A3 121,0m2 3PN

  • A4 118,8m2(108,7m2)
Chung cư Sun Square - Căn A4 114,2m2 3PN

Chung cư Sun Square – Căn A4 114,2m2 3PN

  •  A5 118,8m2(108,7m2)
Căn A5 Chung Cư Sun Square 21 Lê Đức Thọ

Căn A5 Chung Cư Sun Square 21 Lê Đức Thọ

  • A6 114,2m2(103,5m2)
Chung cư Sun Square - Căn A6 114,2m2 3PN

Chung cư Sun Square – Căn A6 114,2m2 3PN

  • A7 105.1m2(85.3m2)
Chung cư Sun Square - Căn A7 105,1m2 3PN

Chung cư Sun Square – Căn A7 105,1m2 3PN

  • A8 117,8m2(109,5m2).
Chung cư Sun Square - Căn A8 117,8m2 3PN

Chung cư Sun Square – Căn A8 117,8m2 3PN

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN