Mặt bằng căn hộ tòa B chung cư Sun Square Lê Đức Thọ

Tòa B chung cư Sun Square Lê Đức Thọ có 168 căn hộ cao cấp, gồm 06 loại căn hộ

  • Căn hộ B1 : 95.9 m2, 02 phòng ngủ
Căn B1 Chung Cư Sun Square 21 Lê Đức Thọ

Căn B1 Chung Cư Sun Square 21 Lê Đức Thọ

  • Căn hộ B2 : 106.2 m2, 03 phòng ngủ
Căn B2 Chung Cư Sun Square Lê Đức Thọ

Căn B2 Chung Cư Sun Square Lê Đức Thọ

  • Căn hộ B3 : 97 m2, 02 phòng ngủ
Căn B3 Chung Cư Sun Square Lê Đức Thọ

Căn B3 Chung Cư Sun Square Lê Đức Thọ

  • Căn hộ B4 : 137.2 m2, 04 phòng ngủ
Căn B4 Chung Cư Sun Square Lê Đức Thọ

Căn B4 Chung Cư Sun Square Lê Đức Thọ

  • Căn hộ B5 : 101.3 m2, 03 phòng ngủ

 

Căn B5 Chung Cư Sun Square Lê Đức Thọ

Căn B5 Chung Cư Sun Square Lê Đức Thọ

  • Căn hộ B6 : 106.1 m2, 03 phòng ngủ
Căn B6 Chung Cư Sun Square Lê Đức Thọ

Căn B6 Chung Cư Sun Square Lê Đức Thọ

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN