Năm 2016 chúng ta chứng kiến sự bùng nổ của thị trường bất động sản tại Hà Nội với rất nhiều các dự án lớn nhỏ được công bố. Nếu phía đông và phía bắc thành phố