Những dự án nghỉ dưỡng ven biển cao cấp ngày một xuất hiện nhiều tại thị trường bất động sản Nha Trang, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại và có lẽ cả trong tương lai