Dường như không để thị trường bất động sản Phú Quốc có thời gian “nghỉ dưỡng”,  Bim group đã “rục rịch” chuẩn bị những bước đi chiến lược mới. Chưa đợi InterCon Phú Quốc hết “sốt”, chủ