Hạ Long Bay View là dự án đầu tiên tại Hạ Long của Công ty Cổ phần và Đầu tư Lạc Hồng. Hiện tại dự án đang bước vào giai đoạn thi công những hạng mục cuối