Là một loại hình đầu tư đã du nhập vào Việt Nam được vài năm và đã tồn tại trên thế giới nhiều năm, căn hộ khách sạn Condotel đang mở ra một xu hướng đầu tư