Sự hoàn thiện về cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như chuỗi tiện ích đẳng cấp bậc nhất, dự án Vinhomes Giảng Võ nhanh chóng khẳng định đích đến hoàn hảo cho cuộc sống an cư