Hai tòa chung cư A và B thuộc dự án Sun Square do công ty cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Thăng Long làm chủ đầu tư. Nhà thầu chính