Sunshine Crystal River là dự án trọng điểm của chủ đầu tư Sunshine Group trong khoảng thời gian tới đây, và dự án này đã nhận được sự đầu tư khổng lồ, tiêu biểu là vào vị