Đối với một dự án bất động sản nghỉ dưỡng, điều quan trọng là dự án tọa lạc ở đâu, có lợi thế nào để khẳng định được tiềm năng sinh lời trong tương lai. Khi dự