Nằm trong tổng thể Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ – Từ Liêm – Hà Nội, là một trong chuỗi đô thị mới, trụ sở cơ quan phía Tây Nam thành phố Hà Nội, Tòa nhà