Có thể là nước cờ mạo hiểm nhưng xét trên toàn cục, Condotel Hạ Long chính là bước đệm sáng suốt để các nhà đầu tư đạt tới thành công lớn trên thị trường bất động sản