Tại khu vực Đông Nam Á, nhắc đến quốc gia nổi tiếng nhất về du lịch nghỉ dưỡng, sẽ không phải Thái Lan, Singapore mà chính Malaysia mới là cái tên được nhắc đến. Vẻ đẹp hoàn